Архіви авторів: Ільчук Анастасія

УКРАЇНСЬКА ШКОЛА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ПСИХОТЕРАПЕВТІВ

СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТИ ДИТЯЧИХ ПСИХОТЕРАПЕВТІВ ЗА НАПРЯМКОМ «ПСИХОДИНАМІЧНА ІНТЕГРАТИВНА ПСИХОТЕРАПІЯ НЕМОВЛЯТ, ДІТЕЙ, ПІДЛІТКІВ ТА МОЛОДІ»

Католик Галина Вікторівна— доктор психологічних наук, професор,  професор кафедри практичної психології Інституту управління, психології та безпеки, керівник Кризового консультаційного центру ІУПБ ЛьвДУВС, голова секції дитячо-юнацької психотерапії УСП, м. Львів, Україна

На основі теоретико-методологічних досліджень науковцями та практиками секції:

 • представлено основні положення Української школи дитячо-юнацької психотерапії, яка затверджена 4 червня 2023 року СТАФОМ  Української Спілки Психотерапевтів.  Напрямок дитячої та юнацької психотерапії в рамкахУкраїнської Спілки Психотерапевтів був започаткований у 2000 році  міжнародною психотерапевтичною спільнотою, зокрема Європеською спілкою психотерапії (EAP) та Українською Спілкою психотерапевтів (УСП). З української сторони ініціаторами та реалізаторами проекту були д. психол. н., професор Галина Католик, д. мед.н., професор Олександр Фільц, з австрійської сторони д.психол.н., поважний професор Альфред Пріц і голова Австрійського інституту психотерапії дитини OEKIDS Вера Цімпріх. Первинно це був освітній проект (в рамках Трускавецької школи психотерапії) з інтегративної дитячо-юнацької психотерапії, яку проводили психотерапевти з м. Відень з Інституту психотерапії дитини OEKIDS Міхаель Шмальгофер та Гільда Гайндль   із залученням цілої кагорти психотерапевтів з Австрії у тому числі і Вери Цімпріх та Ганса Цімпріх (які були патронами цього проекту);
 • обгрунтовано, що на сьогодні існує вже напрацьована вітчизняна наукова парадигма, яка об’єднує різні керунки дитячої психотерапії в сучасне психодинамічне обрамлення. Цей напрямок має власну концепцію, методологічну парадигму, логічну наукову структуру, представлений як науковцями так і практиками в усіх регіонах України та за кордоном. Зокрема це д. психол.н., професор, професор кафедри практичної психології Львівського державного університету внутрішніх справ, голова кризового консультаційного центру ЛьвДУВС, дійсний член багатьох вітчизняних та закордонних психотерапевтичних спільнот, голова секції дитячо-юнацької психотерапії Української спілки психотерапевтів (УСП), президент Українського інституту дитячо-юнацької психотерапії та психологічного консультування Г. Католик, д. мед.н., професор, завідувачка кафедри педіатрії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького О. Личковська, канд. психол. н., доцент, супервізор Центру психологічної підтримки ОР Шалом Благодійного фонду Хесед Бешт, представник напрямку дитячо-юнацької психотерапії в Хмельницькому осередку УСП Т. Матвійчук, дитячий лікар-психіатр вищої категорії, психолог, психотерапевт, голова освітніх проектів з дитячої психотерапії УСП М. Нартікова, психолог, психотерапевт  О. Бекетова (Німеччина), психолог, психотерапевт І. Наконечна (Польща), психолог О. Бучучану (Шотландія), дитячий лікар-психіатр вищої категорії, дитячий психотерапевт Н. Лемберг (Німеччина), психолог, дитячий психотерапевт Е. Кокошко (Польща), психолог, дитячий психотерапевт А. Кокошко (Польща) та інші.

Таким чином в Україні та країнах ЄС є уже сотні психотерапевтів, які здобули освіту власне в цьому напрямку і успішно проявляють себе у практичній та науковій діяльності, у нас та за кордоном;

 • запропоновано авторські програми у напрямку «Психодинамічна інтегративна психотерапія немовлят, дітей, підлітків та молоді», які входять до базового курсу навчання (5-річний проект особистого досвіду, курс теоретичної підготовки у напрямку та курс дитячої психіатричної пропедевтики) та додаткові суб-проекти із:
 •  основ піскої психотерапії,
 •  невротичних розладів у дітей різного віку,
 • психодіагностики дітей різного віку,
 •  та курс «Психотерапія та культура», який надає знання з філософського розуміння сучасного постромдерного світогляду та особливостей сучасної дитячої психотерапії.

Потреба у психотерапевтичній допомозі дітям, підліткам та молоді у контексті відносин у сім`ї, особливо в час військових подій є невідкладною і складною проблемою сучасного суспільства. Специфічні потреби дітей різного віку, підлітків та молоді, пов`язані з розвитком та перебуванням у несприятливих умовах, вимагають спеціально підготованих дитячих психотерапевтів.

Коротко про метод: згадаємо, що основоположниками дитячої психотерапії ще у І пол. ХХ ст. були розроблені методи психоаналізу, спрямовані саме на подолання дефіцитів розвитку та функціонування дітей. Послідовники З. Фрейда в області дитячого психоаналізу, А.Адлер, А. Фрейд і М. Кляйн та ін. створили власні школи дитячої психотерапії.

У наш час в Україні на протязі 23-х років розроблявся вітчизняний керунок дитячої психотерапії, а власне «Психодинамічна інтегративна психотерапія немовлят, дітей, підлітків та молоді». Проведено вже 17 освітніх 5-річних проектів у м. Києві, Львові, Дніпрі Одесі. Напрацьовано теоретичну  та методологічну базу, яка запропонована у численних наукових публікаціях в країні та за кордоном. На основі лонгітюдних досліджень захищена докторська дисертація «Концепція Я дитячого практичного психолога». Учасниками та учасницями проектів були представники різних психотерапевтичних напрямків, шкільні та клінічні психологи з усіх регіонів України та країн Євросоюзу. Ініціатором та автором цієї школи є доктор психологічних наук, професор, представник Віденської школи психотерапії Галина Католик.

Трохи історії: до прикладу, одним з досягнень М. Кляйн є відкриття дуже ранніх форм функціонування сфери ‘Я’, проективних і інтроективних механізмів і їх ролі в розвитку психічного світу дитини, а також відкриття ранньої фази Едіпового комплексу. Депресивна позиція з`являється після прийняття дитиною в свій психічний світ матері як цілісного об`єкту.

А. Фрейд, на відміну від М. Кляйн вважала, що внутрішні психічні інстанції формуються поступово і відповідно для дітей повинні існувати свої методи роботи. Також вона склала каталог его-захистів і описала їх прояви.

Дитячий психоаналітик, представник більш сучасної британської школи психоаналізу  Дж. Боулбі розглядав, перш за все, емоційний розвиток дітей. Його теорія прив’язаності заснована на синтезі біологічних і психологічних даних і традиційних психоаналітичних уявлень про розвиток.

На основі теоретичних досліджень та більш як 20-ти річного практичного досвіду супервізорства у освітніх проектах нами розроблено теорію «онтогенезу «Концепції Я» та відповідні методики психотерапевтичних інтервенцій у кожен етап розвитку дитини з метою компенсації дефіцитів «Концепції Я» маленького пацієнта на усіх стадіях розвитку, починаючи від пренатальної.

Секція має підписану угоду про співпрацю з Австрійським інститутом психотерапії немовлят, дітей, підлітків та молоді у різних керунках науки та практики. У близькій перспективі угода з Польським товариством психотерапії.

ЦІЛІ ШКОЛИ:

 • Cприяння розвитку особистості дитячого психотерапевта та психолога відносно комплексного усвідомлення соціальних ситуацій.
 • Сприяння розвитку емоційної гнучкості і здатності дитячого психотерапевта та психолога до навантажень при роботі з дітьми різних вікових категорій, підлітками та молоддю, а також системною взаємодією.
 • Впровадження у практику дитячого психотерапевта та психолога специфічних для дітей різного віку практик, технік і методів.
 • Розширення теоретичних основ в області психології розвитку, дитячої психодіагностики, знань про здоров`я і хворобу дитини, повноцінної психотерапії дітей різного віку, підлітків та молодих людей.