Стандарти завершеної психотерапевтичної освіти

Стандарти завершеної психотерапевтичної освіти в напрямку
«Психодинамічна інтегративна психотерапія немовлят, дітей, підлітків та юнацтва»

Секція дитячої та юнацької психотерапії здійснює фахову підготовку психотерапевтів відповідно до вимог Австрійської Асоціації дитячої та юнацької психотерапії, Української Спілки Психотерапевтів (УСП), Європейської Асоціації Психотерапевтів (EAP),  та побудована згідно Європейських стандартів щодо підготовки дитячих та юнацьких психотерапевтів.

Згідно стандартів Європейської Асоціації Психотерапії структуру психотерапевтичної освіти становлять чотири розділи:

 1. Теоретичний, що передбачає:
  • вивчення базової психотерапевтичної теорії, що є спільною для всіх методів психотерапії
  • спеціалізація згідно обраного методу психотерапії.
 2. Власний досвід, основною метою якого є опанувати (на власному досвіді) базові положення, які лежать в основі кожного методу психотерапії, досягти глибшого розуміння терапевтичного процесу, засвоїти (інтерналізувати) професійні якості психотерапевта. Важливою  і невід’ємною складовою становлення психотерапевта є здобуття не лише групового, але й індивідуального психотерапевтичного досвіду.
 3. Самостійна психотерапевтична практика під супервізією передбачає практичну діяльність в допомозі особам під постійним професійним керівництвом протягом щонайменше 2-х років. Що сприяє глибшому оволодінню професійними вміннями та формування професійної ідентичності.
 4. Супервізія. Є невід’ємною складовою фахового надання психотерапевтичної допомоги.

Важливо, щоб кількість годин (цифра) мала не абсолютне, ідеальне чи символічне значення, а щоб кількість годин була трансформована у якість психотерапевтичної роботи. Оцінка якості психотерапевтичної підготовки здійснюється в рамках кваліфікаційних процедур (заключна атестація).

У процесі здобуття психотерапевтичної освіти у напрямку, кандидати можуть претендувати на присвоєння рівня «Фахівець з психотерапевтичного консультування» та внесення у реєстр консультантів УСП, згідно Положення УСП про «Про Реєстр фахівців з психотерапевтичного консультування УСП» (детальніше тут https://usp.community/documentation/179-polozhennya-pro-reiestr-fakhivtsiv-z-psykhoterapevtychnoho-konsultuvannia-usp )

Успішне закінчення всіх блоків навчання (власний досвід, теорія, практика, супервізія) та захист теоретичної і практичної частини випускної роботи є підставою для подання документів на включення в Реєстр психотерапевтів УСП, присвоєння статусу психотерапевта та згодом клопотання про присвоєння Європейського сертифікату з психотерапії що є підставою для здійснення психотерапевтичної практики у більшості країн світу.

Детальнішу інформацію можна знайти на сайті Української Спілки Психотерапевтів https://usp.community/documentation

Структура навчання:

1. 5-ти річний навчальний проект власного досвіду (640 год, 21 сесія), що включає:

 • 370 год. власного досвіду (300 год.  групової роботи, 70 год. роботи в піргрупах);
 • 120 год. спеціальної теорії в методі;
 • 150 год. супервізії.

Учасники, що успішно завершили 5-ти річний навчальний проект, отримують Свідоцтво про завершення проекту за напрямком «Психодинамічна інтегративна психотерапія немовлят, дітей, підлітків та юнацтва», видане Українською Спілкою Психотерапевтів (УСП). Проходження даного проекту не є повною психотерапевтичною освітою, водночас є  однією з основних вимог  для набуття статусу психотерапевта.

2. Теоретична підготовка (мінімум 600 год.) що включає:

 • 120 год загальної теорії та  30 год. етики психотерапії (здобувається в рамках участі в навчальних семінарах, конференціях УСП, навчанні в Українському психотерапевтичному університеті (1 та 2 семестри, літня школа по етиці), і т.п.
 • 300 год. спеціальної теорії в методі
 • 150 год. дитяча психіатрична пропедевтика

3. Супервізії (мін. 150 год., з них 20 год. представлення власних випадків). В рамках проекту власного досвідує можливість пройти 150 год. супервізій та частково представити власні випадки. Решту необхідних годин добирається в  постійно діючих супервізіях в секції та осередках, також зараховуються години індивідуальної супервізії.

4. Самостійна психотерапевтична практика під супервізією (600 год.) Цей блок передбачає практичну діяльність під постійним професійним керівництвом протягом щонайменше 2-х років. Рекомендується розпочинати психотерапевтичну практику не раніше, ніж після 5 сесій власного досвіду та проходження дитячої психіатричної пропедевтики і базового оволодіння теоретичними положеннями з обраного напрямку.

5. Індивідуальна психотерапія (мін. 100 год. у реєстрового психотерапевта УСП чи іншої фахової спільноти, модальність терапевта обирається самостійно).

6. Заключна атестація. Після виконання усіх вимог кожен кандидат проходить заключну атестацію. Вона проводиться у вигляді заключного колоквіуму, випускного семінару чи конференції та складається з двох частин: захист теоретичної роботи та захист самостійного психотерапевтичного випадку,  який найкращим чином демонструє оволодіння кандидатом обраним методом психотерапії та ефективність психотерапевтичного процесу.

7. Подання документів на входження до Реєстру фахівців з психотерапевтичного консультування УСП чи Реєстру психотерапевтів УСП.

 • Документи для внесення в реєстр можна подавати на затвердження Ради навчаючих психотерапевтів УСП, що засідає двічі на рік (лютий та червень місяць).
 • Кандидат заповнює анкету та готує пакет документів, що підтверджують здобуту освіту.
 • Анкету підписує голова осередку УСП, що посвідчує членство кандидата в УСП та його участь в житті осередку.
 • Анкету підписує голова освітнього комітету секції, що посвідчує виконання кандидатом всіх вимог на отримання кваліфікаційного рівня «Фахівець з психотерапевтичного консультування УСП» чи «Психотерапевт УСП».
 • Кандидат пише заяву в довільній формі на ім’я Виконавчого секретаря НАО УСП, який подає кандидатуру на затвердження Ради навчаючих психотерапевтів УСП.
 • Забраний пакет документів у електронній формі та паперовій копії подається голові секції Дитячої та юнацької психотерапії УСП.
 •  Рада навчаючих психотерапевтів на засіданні приймає рішення про присвоєння кандидату кваліфікації «Фахівець з психотерапевтичного консультування УСП» або «Психотерапевт УСП»
 • Кандидат отримує відповідне посвідчення і його дані вносяться:
 • » в Реєстр консультантів Української Спілки психотерапевтів. (Сертифікат консультанта УСП та внесення до Реєстру консультантів УСП не є підставою для здійснення психотерапевтичної діяльності.)
 • » в Реєстр психотерапевтів Української Спілки психотерапевтів. (Сертифікат психотерапевта УСП та внесення до Реєстру психотерапевтів УСП є підставою для здійснення психотерапевтичної діяльності.)
 • Список кандидатів, яким присвоєно статус за річний період, зачитується на Щорічній конференції УСП разом із іншими присвоєними кваліфікаціями та переведеннями в статусі.

Також усі бажаючі запрошуються активно продовжувати свій розвиток в методі та самого методу Дитячої та юнацької психотерапії.  І, у разі виконання всіх вимог, стати спостерігачами, ко-тренерами, тренерами та супервізорами https://usp.community/documentation/43-polozhennya-pro-reiestr-diiuchykh-psykhoterapevtiv-treneriv-navchalnykh-hrup-ko-treneriv-sposterihachiv-supervizoriv