Стандарти завершеної психотерапевтичної освіти

Стандарти завершеної психотерапевтичної освіти в напрямку
«Психодинамічна інтегративна психотерапія немовлят, дітей, підлітків та юнацтва»

Секція дитячої та юнацької психотерапії здійснює фахову підготовку психотерапевтів відповідно до вимог Австрійської Асоціації дитячої та юнацької психотерапії, Української Спілки Психотерапевтів (УСП), Європейської Асоціації Психотерапевтів (EAP),  та побудована згідно Європейських стандартів щодо підготовки дитячих та юнацьких психотерапевтів.

Згідно стандартів Європейської Асоціації Психотерапії структуру психотерапевтичної освіти становлять чотири розділи:

  1. Теоретичний, що передбачає:
    • вивчення базової психотерапевтичної теорії, що є спільною для всіх методів психотерапії
    • спеціалізація згідно обраного методу психотерапії.
  2. Власний досвід, основною метою якого є опанувати (на власному досвіді) базові положення, які лежать в основі кожного методу психотерапії, досягти глибшого розуміння терапевтичного процесу, засвоїти (інтерналізувати) професійні якості психотерапевта. Важливою  і невід’ємною складовою становлення психотерапевта є здобуття не лише групового, але й індивідуального психотерапевтичного досвіду.
  3. Самостійна психотерапевтична практика під супервізією передбачає практичну діяльність в допомозі особам під постійним професійним керівництвом протягом щонайменше 2-х років. Що сприяє глибшому оволодінню професійними вміннями та формування професійної ідентичності.
  4. Супервізія. Є невід’ємною складовою фахового надання психотерапевтичної допомоги.

Важливо, щоб кількість годин (цифра) мала не абсолютне, ідеальне чи символічне значення, а щоб кількість годин була трансформована у якість психотерапевтичної роботи. Оцінка якості психотерапевтичної підготовки здійснюється в рамках кваліфікаційних процедур (заключна атестація).

У процесі здобуття психотерапевтичної освіти у напрямку, кандидати можуть претендувати на присвоєння рівня «Фахівець з психотерапевтичного консультування» та внесення у реєстр консультантів УСП, згідно Положення УСП про «Про Реєстр фахівців з психотерапевтичного консультування УСП» (детальніше тут https://usp.community/documentation/179-polozhennya-pro-reiestr-fakhivtsiv-z-psykhoterapevtychnoho-konsultuvannia-usp )

Успішне закінчення всіх блоків навчання (власний досвід, теорія, практика, супервізія) та захист теоретичної і практичної частини випускної роботи є підставою для подання документів на включення в Реєстр психотерапевтів УСП, присвоєння статусу психотерапевта та згодом клопотання про присвоєння Європейського сертифікату з психотерапії що є підставою для здійснення психотерапевтичної практики у більшості країн світу.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України про затвердження порядку застосування методів психологічного і психотерапевтичного впливу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0577-08#Text

Детальнішу інформацію можна знайти на сайті Української Спілки Психотерапевтів https://usp.community/documentation