5-річний навчальний проєкт власного досвіду

5-ти річний навчальний проект власного досвіду
в напрямку “Психодинамічна інтегративна психотерапія
немовлят, дітей, підлітків та юнацтва”

Програма проекту відповідає вимогам Австрійської Асоціації дитячої та юнацької психотерапії та побудована згідно Європейських стандартів щодо підготовки дитячих та юнацьких психотерапевтів. Забезпечує одну з основних вимог (здобуття власного досвіду) в становленні психотерапевта, є складовою навчального процесу на здобуття статусу психотерапевта УСП та ЄАП.

Навчальний проект розрахований на 21 семінар обсягом 640 год., що включає:

  • 370 год. власного досвіду (300 год. групової роботи, 70 год. роботи в піргрупах);
  • 120 год. спеціальної теорії в методі;
  • 150 год. супервізії.

Заплановані дати початку наступного проекту: кінець 2022 року

Формат проекту: 4 семінари на рік, орієнтовно раз на 3 місяці, кожен тривалістю 3 дні (пт, сб, нд). Пріоритет надається очному формату, але можливі дистанційні онлайн семінари (залежно від епідеміологічної ситуації). Між цими семінарами відбуваються зустрічі у піргрупах: опрацювання теоретичного матеріалу відповідно до тематики та інтервізії, відреагування попереднього семінару (21 зустріч по 3 години).

Умови зарахування, проходження навчання і сертифікації:

Допуск до участі в навчанні здійснюється для осіб, що:

  • мають завершену вищу освіту (медична, психологічна, педагогічна та інші гуманітарні освіти); 
  • є психологами, соц.педагогами які працюють в системі освіти та надають психологічну, психокорекційну допомогу дітям різних вікових категорій, підліткам та молоді;
  • заповнили анкету а також пройшли вступну співбесіду з керівниками проекту.

Учасники, що успішно завершили 5-ти річний навчальний проект, отримують Свідоцтво про завершення проекту за напрямком «Психодинамічна інтегративна психотерапія немовлят, дітей, підлітків та юнацтва», видане Українською Спілкою Психотерапевтів (УСП). Проходження даного проекту не є повною психотерапевтичною освітою, водночас є однією з основних вимог для набуття статусу психотерапевта.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Частина 1.  Власний досвід.

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 1. Первинне інтерв’ю: збір анамнезу, встановлення контакту, первинна діагностика, інтрапсихічна та інтерперсональна діагностика в процесі первинного інтерв’ю.

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 2. Пре-перинатальні стосунки та травми. Психотерапевтична робота з ними у дітей різного віку. (Регрес у пренатальний період з допомогою регресивних психотехнік та опрацювання власного досвіду; стосунок з есенційним та інтерперсональним пренатальним досвідом).

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 3. Робота над мотивацією: робота з контактом, над відносинами з дитиною, сімейним та cоціальним оточенням. (Регрес та фокусування на оральній стадії розвитку, опрацювання власного досвіду, робота з архетипами).

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 4. Доступ до несвідомого матеріалу у дітей різного віку та юнацтва. (Робота над регресом у анальний період. Переживання власних анальних фрустрацій).

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 5. Страх і агресія: тіло і рухи, захисти та опори. (робота над власними едіпальними дефіцитами та ресурсами)

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 6. Сексуальність: кризи пубертату, пошук ідентичності, процеси сепарації (регрес у пубертат та робота над власними сепараційними стосунками).

Частина 2. Спеціалізація.

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 7. Залучення сім’ї у психотерапію дітей та юнацтва. Сімейна психотерапія у контексті методології дитячої психотерапії.

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 8. Пізня соціалізація дітей та юнацтва. Особливості компенсації ненадійного біндунгу у пубертаті. 

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 9. Супервізійний семінар.

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 10. Групова робота з дітьми та юнацтвом – специфіка, форми, межі.

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 11. Супервізійний семінар.

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 12. Психодіагностика: діагностика до і в процесі психотерапії дітей різного віку. Специфічні проективні  методики. Діагностика стосунків, стану дитини та її оточення.

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 13. Психосоматика у дітей, підлітків та юнацтва: причини та наслідки. Робота з напрацюванням здорових форм психоемоційного відреагування у різних вікових категоріях.

НАВЧАЛЬНИ СЕМІНАР 14. Супервізійний семінар.

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 15. Ранні ураження, психози у дітей, підлітків та юнацтва: робота з компенсацією дефіциту та віднайденням ресурсу.

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 16. Супервізійний семінар.

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 17. Психотравма. Діагностика та психотерапія ПТСР у дітей, підлітків та молоді.

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 18. Кризова інтервенція у дитячому, підлітковому та юнацькому віці.

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 19. Супервізійний семінар.

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 20. Теорії розвитку та їхня актуальність в дитячій та юнацькій психотерапії. 

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 21. Заключний семінар.

Цілі навчальної програми

  • Сприяння розвитку особистості психотерапевта та практикуючого психолога відносно комплексного усвідомлення соціальних ситуацій.
  • Сприяння розвитку емоційної гнучкості та здатності психотерапевта та практикуючого психолога до навантажень при роботі з дітьми, підлітками та молоддю відповідно віку та наявних дефіцитів даної категорії клієнтів.
  • Впровадження в роботу психотерапевта та практикуючого психолога специфічних для дітей, підлітків та молоді, практик, технік і методів.
  • Розширення теоретичних основ в області психології розвитку особистості (починаючи з пренатального періоду розвитку), психодіагностики, знань про здоров’я і хворобу та професійну психотерапію дітей, підлітків та молоді.

 Частина 1. Власний досвід, сфокусований на дитинстві та юності.

Учасники отримують можливість доступу до різних частин власного дитинства, підліткового віку та юності, можливість опрацювати власні дефіцити, перевірити наявні (або створити нові) ресурси, які є необхідними для особистісної стабільності і здатності переносити навантаження у роботі з дітьми різного віку та їх оточенням.

Учасники також отримують можливість зануритись у:

а) власні рефлексії щодо специфічної для дітей та юнацтва психотерапії;

б) розвиток емоційної гнучкості і здатності до навантажень при роботі з дітьми, підлітками і юнацтвом та їх оточенням;

в) розучування специфічних регресивних, компенсаторних та формуючих психотехнік, які використовуються при роботі з дітьми різного віку, підлітками та молоддю. 

Частина 2.  Спеціалізація.

Ознайомлення із специфічними інтерперсональними (системними) та інтрапсихічними підходами та методами щодо психотерапії дітей, підлітків та молоді, які розробляються залежно від діагнозу, віку і методів лікування специфічних захворювань.

Групова супервізія

Навчальний проект включає 150 год. супервізії. Необхідною умовою професійної діяльності є опрацювання фахівцем в галузі дитячо-юнацької психотерапії професійних випадків за допомогою професійної супервізії, що дає можливість уникати помилок у  інтерперсональній та інтрапсихічній роботі з дітьми, підлітками, молоддю та їх оточенням. Під час освітньої підготовки обов’язковим є відвідування групової супервізії для фахівців з дитячої та юнацької психотерапії.

Учасники отримують можливість рефлексії, опрацювання та обговорення з супервізорами та колегами власних випадків роботи з дітьми, підлітками і молоддю для збагачення професійного погляду з означеної проблеми та уникнення непрофесійності у роботі.

Піргрупи

Починаючи з першого навчального семінару учасники розподіляються у піргрупи, учасники яких зустрічаються між семінарами по 1 разу – обов’язково! (21 зустріч по 3 години). Кожна така зустріч протоколюється, усі протоколи надаються тренерам проекту (навчаючим психотерапевтам). 

У ході піргруп учасники можуть :

а) опрацьовувати та рефлексувати відповідні теоретичні теми і професійну літературу, тощо.

б) проводити інтервізії – рефлексії стосовно попередніх семінарів.

Заключний семінар

Проходить у вигляді захисту теоретичної роботи та практичного випадку, метою якого єперевірити наявність теоретичних та практичних спеціальних знань щодо роботи з дітьми, підлітками та молоддю; форма перевірки знань – захист теоретичної роботи та представлення випадку з практичного досвіду (у письмовій та усній формах).

Уразі успішного завершення навчання у 5-тирічному проекті та виконання усіх вимог УСП щодо отримання статусу консультанта, учасники можуть претендувати на присвоєння рівня «Фахівець з психотерапевтичного консультування» та внесення у реєстр консультантів УСП, згідно Положення УСП «Про Реєстр фахівців з психотерапевтичного консультування УСП»

Координатор проекту

Нартікова Мар’яна
тел. +380 67 70 77 944
nartikova70@meta.ua