Програма підготовки за напрямком

ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ЗА НАПРЯМКОМ «ПСИХОДИНАМІЧНА ІНТЕГРАТИВНА ПСИХОТЕРАПІЯ НЕМОВЛЯТ, ДІТЕЙ, ПІДЛІТКІВ ТА ЮНАЦТВА»

Мета підготовки

Потреба у психотерапевтичній допомозі немовлятам, дітям, підліткам та молоді  з врахуванням відносин у сім’ї та інтерперсональному просторі є невідкладною та надзвичайно складною проблемою сучасного суспільства. Специфічні, пов’язані з розвитком, потреби немовлят,  дітей, підлітків та молоді вимагають спеціально підготованих фахівців з дитячої та юнацької психотерапії, які згідно Європейських стандартів  повинні володіти теоретичними та практичними знаннями з розвитку та практичної допомоги дітям, починаючи з пренатальної фази розвитку та завершуючи стадією сепарації, що збігається в нормі із завершенням пубертату.Нашою метою є організація професійного курсу підготовки спеціалістів з дитячої та юнацької психотерапії відповідно до вимог та стандартів ЕАР.

  Пропонована освіта дасть можливість психотерапевтам та практикуючим психологам різних напрямків та шкіл здобути професійні навички роботи з немовлятами, дітьми, підлітками та молоддю.

Програма проекту відповідає вимогам Австрійської Асоціації дитячої та юнацької психотерапії та побудована згідно Європейських стандартів щодо підготовки дитячих та юнацьких психотерапевтів.

Цілі навчальної програми

– Сприяння розвитку особистості психотерапевта та практикуючого психолога відносно комплексного усвідомлення соціальних ситуацій.

– Сприяння розвитку емоційної гнучкості  та здатності психотерапевта та практикуючого психолога до навантажень при роботі з немовлятами, дітьми, підлітками та молоддю відповідно віку та наявних дефіцитів даної категорії клієнтів.

– Впровадження в роботу психотерапевта та практикуючого психолога специфічних для немовлят, дітей, підлітків та молоді практик, технік і методів.

– Розширення теоретичних основ в області психології розвитку особистості (починаючи з пренатального періоду розвитку), психодіагностики, знань про здоров’я і хворобу та професійну психотерапію немовлят, дітей, підлітків та молоді.

Супервізія власних випадків.

Передумови навчання

У навчанні можуть брати участь фахівці, які:

  • мають завершену вищу освіту (медична, психологічна, педагогічна та інші гуманітарні освіти); 
  • є психологами, соціальним педагогами, які працюють в системі освіти та надають психологічну, психокорекційну допомогу дітям різних вікових категорій, підліткам та молоді;
  • є психотерапевтами у інших напрямках психотерапії;
  • пройшли вступну співбесіду із супервізорами проекту.

Курс підготовки перш за все розрахований для осіб, які мають професійний досвід роботи з немовлятами, дітьми, підлітками та молоддю.

СТРУКТУРА І ЗМІСТ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

1. 5-ти річний навчальний проект власного досвіду (640 год, 21 сесія), що включає:

  • 370 год. власного досвіду (300 год.  групової роботи, 70 год. роботи в піргрупах);
  • 120 год. спеціальної теорії в методі;
  • 150 год. супервізії.

2. Теоретична підготовка (мінімум 600 год.) що включає:

  • 120 год загальної теорії та  30 год. етики психотерапії (здобувається в рамках участі в навчальних семінарах, конференціях УСП, навчанні в Українському психотерапевтичному університеті (1 та 2 семестри, літня школа по етиці), і т.п.
  • 300 год. спеціальної теорії в методі
  • 150 год. дитяча психіатрична пропедевтика

3. Супервізії (мін. 150 год., з них 20 год. представлення власних випадків). В рамках проекту власного досвідує можливість пройти 150 год. супервізій та частково представити власні випадки. Решту необхідних годин добирається в  постійно діючих супервізіях в секції та осередках, також зараховуються години індивідуальної супервізії.

Необхідною умовою професійної діяльності  є опрацювання фахівцем в галузі дитячо-юнацької психотерапії професійних випадків за допомогою професійної супервізії, що дає можливість уникати помилок у   інтерперсональній та інтрапсихічній роботі з дітьми, підлітками, молоддю та їх оточенням. Під час освітньої підготовки обов’язковим є відвідування групової супервізії для фахівців з дитячої та юнацької психотерапії.

4. Самостійна психотерапевтична практика під супервізією (600 год.) Цей блок передбачає практичну діяльність під постійним професійним керівництвом протягом щонайменше 2-х років. Рекомендується розпочинати психотерапевтичну практику не раніше,

ніж після 5 сесій власного досвіду та проходження дитячої психіатричної пропедевтики і базового оволодіння теоретичними положеннями з напрямку.

5. Індивідуальна психотерапія (мін. 100 год. у реєстрового психотерапевта УСП чи іншої фахової спільноти, модальність терапевта обирається самостійно).

6. Заключна атестація. Після виконання усіх вимог кожен кандидат проходить заключну атестацію. Вона проводиться у вигляді заключного колоквіуму, випускного семінару чи конференції та складається з двох частин: захист теоретичної роботи та захист самостійного психотерапевтичного випадку,  який найкращим чином демонструє оволодіння кандидатом обраним методом психотерапії та ефективність психотерапевтичного процесу.