ГО “Український Інститут ДЮПТ”

ГО «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ» (УІДЮП та ПП)

 був заснований у 2010 р.

Метою створення та діяльності Інституту є задоволення потреб і захист прав та свобод членів Інституту, сприяння психічному та фізичному здоров’ю дітей та юнацтва, а також поширення та популяризація дитячо-юнацької психотерапії і психологічного консультування, зокрема, шляхом професійного навчання у рамках вказаного Інституту через залучення до цього фахівців. Мета Інституту безумовно перегукується з метою СЕКЦІЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ПСИХОТЕРАПЕВТІВ (надалі УСП). Така інтеграція дає можливість розширити горизонти секції УСП та інтегрувати її у більш широкий спектр самостійної взаємодії з громадськими спільнотами України та країн ЄС, а також інших країн світу.

Метою, пріоритетними сферами діяльності та завданнями Інституту є:

 • сприяння проведенню психологічного та психотерапевтичного досліджень членами Інституту;
 • налагодження тісної співпраці спеціалістів у сфері дитячо-юнацької психотерапії і психологічного консультування;
 • сприяння соціальній адаптації дітей, підлітків та молоді;
 • сприяння в організації тематичних семінарів, конференцій, з’їздів, симпозіумів, конгресів, інших заходів національного та міжнародного рівнів, а також участь членів Інституту у них з метою обміну досвідом і поглиблення знань, зокрема у сфері психології та психотерапії;
 • проведення та підтримка культурно-просвітницьких, вітчизняних і міжнародних проектів, які не суперечать меті Інституту;
 • здійснення програм, спрямованих на пропаганду психічного та фізичного здоров’я дітей, підлітків та молоді та підвищення рівня освіти цих верст суспільства, їхніх батьків і фахівців у сфері психотерапії, психології та психокорекції;
 • стимулювання наукової активності вчених, науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів у сфері дитячо-юнацької психотерапії і психологічного консультування;
 • сприяння молодим здібним особам у прояві їхніх талантів, фахового розвитку та вдосконалення у сфері психотерапії, психології та психокорекції;
 • набуття консультативно-дорадчого статусу при органах державної влади та місцевого самоврядування з питань, які можуть бути дотичними до дитячо-юнацької психотерапії і психологічного консультування;
 • через засоби масової інформації інформування громадськості про результати проведених досліджень;
 • діяльність на користь фізичних та юридичних осіб з популяризації психологічної, психотерапевтичної та дотичної до неї наукової проблематики;
 • безкорисливе надання будь-якої допомоги на власний розсуд обраним фізичним та юридичним особам, пов’язаної, зокрема, зі сприянням психічному та фізичному здоров’ю дітей та юнацтва, в також з поширенням та популяризацією дитячо-юнацької психотерапії та психологічного консультування;
 • встановлення і підтримка зв’язків з міжнародними та вітчизняними громадськими та благодійними організаціями;
 • тісна співпраця з освітніми та науковими установами (центрами) України та світу у галузі психотерапії, психології та психокорекції;
 • поширення інформації про діяльність Інституту та його членів.

в якості пріоритетних сфер діяльності інститут розглядає, зокрема: такі:

 • сприяння просвіті населення, передусім, у галузі психології, психотерапії та психокорекції;
 • участь у посиленій взаємодії соціальних груп між собою та органами державної влади і місцевого самоврядування, сприяння їхньому порозумінню, відкритому діалогу, громадській злагоді, щодо вирішення проблем психічного та фізичного здоров’я в дитячо-юнацької категорії населення;
 • участь у формуванні системи відкритого доступу до інформації про дитячо-юнацьку психотерапію та психологічне консультування;
 • моніторинг діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування на предмет вирішення проблем дітей, підлітків та молоді стосовно питань психологічного здоров’я;
 • участь в удосконаленні системи охорони здоров’я в Україні, у тому числі системи соціальної підтримки учнів та студентів з дисфункційних родин, системи міжнародного обміну досвідом та навчання у сфері дитячо-юнацької психотерапії та психологічного консультування;
 • стимулювання наукової активності вчених, науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів у сфері психотерапії та психологічного консультування;
 • розбудову громадянського суспільства та підняття рівня громадської активності з психології, психотерапії та психокорекції і з підготовки в Україні фахівців у цих напрямках.

На сьогодні Діяльність Інституту (УІДЮП та ПП) у взаємодії із секцією дитячо-юнацької психотерапії УСП налічує вже десятки навчальних міжнародних проектів для професійних психологів та психотерапевтів з напрямку «Психодинамічна психотерапія немовлят, дітей, підлітків та молоді». Учасниками проектів є представники України, Польщі, Ізраїлю та інших держав. Проекти тривають у мм. Львові, Києві, Одесі, Дніпрі. Також проводяться субпроекти:

 • з піскової психотерапії у м. Тернопіль
 • з невротичних розладів e дітей різного віку у м. Хмельницький
 • з поведінкових розладів у м. Рівне
 • дитяча психіатрична пропедевтика у мм. Львів та Київ
 • супервізійні групи у мм. Київ, Хмельницький,
 • психотерапевтичний кінозал у м. Львів

Цього року проводитиметься вже 15-та Міжнародна науково-практична конференція з дитячо-юнацької психотерапії з провокаційною назвою «Чи можуть вижити діти у світі, де дорослі «зійшли з розуму?»» у м. Тернопіль. Чекаємо на представників з різних областей України та різних країн світу.

Спільна робота триває.