Основи Sandplay-терапії

ПРАКТИЧНИЙ КУРС «ОСНОВИ SANDPLAY-ТЕРАПІЇ В РОБОТІ ДИТЯЧОГО ПСИХОЛОГА ТА ПСИХОТЕРАПЕВТА»

Початок роботи наступного проекту жовтень 2023 року.

Шановні колеги!

Секція дитячої та юнацької психотерапії УСП запрошує до участі у проекті “Основи Sandplay-терапії в роботі дитячого психолога і психотерапевта” психологів, психотерапевтів, соціальних педагогів, студентів 4-5 курсів, вихователів та людей гуманітарних професій, які мають інтерес до даного напрямку.

Проект є додатковою спеціалізацією в структурі освіти секції дитячо-юнацької психотерапії. Години сертифікуються секцією дитячо-юнацької психотерапії УСП. Заключний сертифікат не дає статусу Sandplay- терапевта.

Структура програми:

Практичний курс «Sandplay- терапія в роботі дитячого психотерапевта» складається з 6 семінарів по 20 акад. годин (всього 120 акад. год. аудиторної роботи). Навчання проводиться 4 рази на рік, в перервах між семінарами учасники займаються самостійно і відпрацьовують практичні навички з використання піскової терапії в роботі з дітьми.

При проведенні семінарів використовуються традиційні (лекція, семінар) та інноваційні форми навчання (практичні заняття у формі групових дискусій, круглі столи, підготовка та обговорення групових проектів, побудова та інтерпретація групових та індивідуальних піскових картин).

Кількість учасників в групі обмежена – до 15 осіб

Місце навчання – місто Тернопіль.

Координатор проекту:
Ірина Срібна – 068 58 273 68
Тетяна Параскева – – 095 172 04 39

Навчальна програма:

1 семінар. Теоретичні та історичні основи піскової психотерапії:

 • Історія розвитку та сучасні тенденції піскової терапії
 • Використання піскової терапії для дітей
 • Психотерапевтичні переваги піскової терапії.
 • Показання та протипоказання до застосування піскової терапії

2 семінар. Організація кабінету піскової терапії. Перша зустріч з клієнтом:

 • Інвентар та обладнання кабінету піскової терапії
 • Колекція мініатюрних фігур
 • Категорії об’єктів
 • Первинне інтерв’ю та з’ясування запиту до роботи в пісковій терапії

3 семінар. Ключі до розуміння піскових картин:

 • Головні характеристики
 • Головна ідея піскової
 • Сюжети піскової картини
 • Конфліктний зміст піскових картин та ресурсний зміст піскових картин
 • Варіанти фіксації спостережень

4 семінар. Використання піскової терапії в індивідуальній та груповій роботі:

 • Місце гри в пісковій терапії в структурі індивідуальної консультації
 • Робота з пісочницею в дитячих і підліткових груп
 • Співпраця з батьками

5 семінар. Діагностика та спостереження динаміки процесу, аналіз динаміки процесу, прогнозування в роботі. Особистість терапевта та її вплив на процес піскової терапії. Професійна ідентифікація:

 • Дитина, як дзеркало проблем сім’ї.
 • Зв’язок свідомого та підсвідомого

6 семінар. Теоретико-супервізійний семінар. Аналіз книги по темі. Представлення опису випадків учасниками.

Умови зарахування, проходження навчання і сертифікації:

До участі в проекті запрошуються психологи, психотерапевти, соціальні та медичні працівники, представники інших професій, які зацікавлені у розвитку піскової психотерапії в Україні.

Допуск до участі в навчанні здійснюється для осіб, що:

 • досягли віку 21 рік;
 • мають завершену професійну освіту (медичну, психологічну, педагогічну чи інші гуманітарну освіту), або знаходяться в процесі навчання.
 • оволоділи одним з методів психотерапії та отримали сертифікат про завершення навчання або знаходяться у процесі навчання, або мають бажання її здобути.

Для участі у проекті обов’язковою є реєстрація із заповненням відповідної анкети (https://forms.gle/RtdarVpTL2gy4oS97), а також вступна співбесіда з одним із тренерів проекту.

По завершенні повного курсу, учасникам надається Сертифікат, що підтверджує підготовку за напрямком « ОСНОВИ SANDPLAY-ТЕРАПІЇ В РОБОТІ ДИТЯЧОГО ПСИХОЛОГА ТА ПСИХОТЕРАПЕВТА» Для здобувачів психотерапевтичної освіти в напрямку “Психодинамічна інтегративна психотерапія немовлят, дітей, підлітків та юнацтва” ці години можуть бути частково зараховані як години теорії в спеціалізації.

Тренери проекту

Ірина Срібна – лікар, дитячий психіатр, психотерапевт за напрямками індивідуальна психотерапія за А.Адлером, дитяча та юнацька психотерапія, сертифікований Sandplay-терапевт, дійсний член УСП, ко-тренер секції дитячо-юнацької психотерапії УСП, (телефон для зв’язку – 068 58 273 68).

Тетяна Параскева – фізичний реабілітолог, сертифікований Sandplay-терапевт, сертифікований ADOS и ADI-R спеціаліст, майстер соціальної роботи, дійсний член Української Спілки Психотерапевтів, (телефон для зв’язку – 095 172 04 39).

Супервізори проекту

надають консультативну та супервізійну підтримку в розвитку проекту:

Католик Галина – супервізор УСП, голова секції ДЮП УСП

Нартікова Мар’яна – супервізор УСП.

Детальніше про курс

Загальні положення: У своїй роботі «Дитина та суспільство» І.С. Кон пише: «Світ дитинства – невід’ємна частина образу життя та культури будь-якого окремого народу та людини в цілому».

Охорона материнства і дитинства є основною складовою здоров’я нації, зважаючи на значимість питання народження здорових дітей та збереження здоров’я дитячого населення України, як майбутнього потенціалу країни. Особливу актуальність це питання набуває, коли країна перебуває в умовах війни.

Чисельність дитячого населення за період 2003 – 2012 років знизилась від 9 842 783 до 7 971 638 (на 19,02%). У 2012 році серед усього населення України діти віком 0-17 років включно становили 17,49% проти 20,60% у 2003 році. В останні роки спостерігається погіршення стану здоров’я дітей. Про це свідчіть зростання рівня поширеності хвороб з 1879,5 на 1000 дітей відповідного віку в 2007 році до 1922, 80 в 2012 році.

В основі погіршення здоров’я дітей та підлітків лежить цілий комплекс соціально-економічних причин, серед яких не останню роль відіграє війна та відсутність ефективних освітніх та психопрофілактичних програм, що спрямовані на формування у дітей культури здоров’я та сприяють гармонійному розвитку. Забезпечення потреб дитини, яка потребує уваги для свого гармонійного розвитку, можливо вже травмованої дитини потребує кропіткої роботи від професіоналів та самої сім’ї, яка виховує дитину.

Часто стається, що життєвий досвід залишає в самих батьках психічну травму – душевні рани, неадекватні захисні реакції, негативне сприйняття самих себе та оточуючого світу.

Sandplay–терапія – це шлях подолання травми, пошук внутрішніх ресурсів. Це спосіб розповіді про себе, свої почуття, думки, свій досвід.

Вейнріб зауважує,що «піскова психотерапія може відображати невербальну форму психотерапії, яка знаходиться на глибинному довербальному рівні. Глибоко в підсвідомості знаходяться самозцілюючі можливості психіки і вони проявляються при певних умовах, а саме при прояві творчого процесу, який може проявитись під час роботи з піском» (Weinrib, 1983 p.).

Поняття “терапії піском” було запропоновано ще Карлом Юнгом, психотерапевтом, засновником аналітичної психотерапії, та описано представниками юнгіанської школи (Д.Калфф, Е. Нойман, Е. Вейнріб, інші). Основний її принцип полягає у використанні піску, води і спеціальних атрибутів (дерев’яного ящика чітко визначеного розміру – пісочниці та набору дрібних іграшок).

Перший досвід використання піскової терапії стосувався саме дітей із мовленнєвими, інтелектуальними, афективними та поведінковими порушеннями, як невербальний вид терапії, з метою дати відчуття безпеки знаходження у середовищі. Зараз цей метод використовується без будь-яких обмежень для усіх: і дорослих і дітей (від 3 років).

У ході творчої гри з піском активізуються самозцілюючі резерви дитячої психіки, які виявляються за певних умов (Е. Вейнріб) у процесі терапії. Пісок поглинає негативну психічну енергію людини, стабілізує її емоційний стан і гармонізує психоемоційне самопочуття дитини.

Для дітей з мовленнєвими порушеннями особливо важливою є невербальна експресія через взаємодію з піском та водою. К.Г. Юнг стверджував, що «гра у пісок» вивільняє заблоковану чи пригнічену психічну енергію, що дозволяє трансформувати і спрямувати її на розвиток особистості дитини.

Процес піскової терапії починається тоді, коли в результаті творчого імпульсу безсвідоме людини активізується і на поверхні пісочниці людина створює певний образ.

Кожного разу при контакті з піском відбувається своєрідне занурення у безсвідоме. Створенняпісочноїкомпозиціївідображаєзмістпсихічногожиттялюдини. Кожна пісочна картинка (від заняття до заняття) фіксує той чи інший стан психіки, той чи інший аспект внутрішнього світу клієнта.

Маргарет Ловенфельд (одна з “піонерів” піскової терапії) піскову психотерапію розглядала як символічну гру, що створює комунікацію між свідомим і несвідомим. Покращення функціонального стану емоційної та особистісної сфер людини відбувається саме за рахунок встановлення зв’язку між свідомим і безсвідомим у символічній формі, що дозволяє торкнутися найглибших переживань.

Традиційно робота у ході піскової терапії, як різновиду невербально-символічної гри, відбувається шляхом вибудовування дитиною або дорослим пісочної композиції у пісочниці із застосуванням різноманітних іграшок, дрібних предметів, піску, води. Після закінчення сеансу пісочна картинка розбирається, іграшки повертаються на місце, поверхня пісочниці розрівнюється. Багаторазове руйнування і відтворення світу пісочної композиції напряму впливає на створення відчуття безпеки та довіри і зниження базової тривоги, що досить актуально у ході психокорекційної роботи з аутичними дітьми.

Таким чином психотерапевтичні ігри у пісочниці допомагають:

 • Формуванню цілісного, сильного і здорового «Я» дитини, забезпеченню рівноваги між внутрішнім світом переживань і внутрішніх потреб і зовнішнім соціальним світом
 • Позбутися психологічних травм
 • Пісочниця є контейнером, який покликаний вміщувати і витримувати усі негативні і позитивні переживання дитини
 • Пісок і вода, виступаючи важливими носіями сенсорних вражень, відчуттів й емоційно-позитивних переживань, здійснюють заспокійливий вплив, дають емоційну розрядку та й одночасно допомагають стимулювати поведінкову активність, спонукають дитину до гри
 • Через програвання своїх фантазій, страхів, бажань у безпечних умовах піскової терапії дитина (в тому числі і дорослий) набуває можливості контролю за своїми внутрішніми переживаннями
 • Актуалізація прихованих конфліктів
 • Гармонізувати загальний психоемоційний стан, знизити тривожність
 • Виробити у дитини відчуття структурованості, чіткості, знання межі і границі (особливо важливо для гіперактивних дітей).

Окрім терапевтичних завдань, у пісочниці вирішуються деякі корекційні завдання:

 • Удосконалення координації рухів, дрібної моторики, орієнтації у просторі
 • Стимуляція вербальної і невербальної активності у процесі гри, формування навичок позитивної комунікації
 • Розвиток сенсорно-перцептивної сфери дитини, зокрема тактильно-кінестетичної чутливості.

Отже, перевагою піскової терапії є індивідуальний підхід до кожної дитини; безпечний простір, в якому відбувається терапевтичний діалог та стосунок; психокорекційний ефект; розв’язання особистісних проблем через роботу з образами особистого і колективного підсвідомого; самопізнання; розкриття ресурсів; проникнення в несвідомі глибини психіки; розвиток свого «Я», своєї усвідомленої частини.

Метою курсу є розширення спектру психологічного інструментарію в роботі з дітьми, ознайомлення з методом психотерапії, структурою і змістом Sandplay-терапії, а також можливостями її застосування як інструменту психодіагностики та психокорекції у практичній діяльності дитячого психотерапевта.

Завдання курсу:

 • ознайомити з історією виникнення Sandplay-терапії, основними теоретичними положеннями;
 • ознайомити з вимогами до організації кабінету Sandplay-терапевта та необхідним інвентарем;
 • засвоїти практичні навички застосування піскової терапії в роботі з дітьми;
 • вчити читати піскові картини, розуміти їх символічний зміст;
 • сформувати розуміння важливості дотримання професійних етичних принципів і норм в роботі з використанням Sandplay-терапії.

Теоретичні знання та практичні навички, що отримають учасники проекту.

У результаті проходження даного курсу учасник повинен отримати наступні професійні компетенції:

 1. Уміння використовувати метод піскової терапії для діагностики.
 2. Уміння інтегрувати в загальний короткостроковий чи довгостроковий терапевтичний процес
 3. Уміння самостійно проводити психодіагностичне дослідження, обробку та аналіз отриманих даних, інтерпретувати результати дослідження.
 4. Можливість працювати з дітьми з порушенням розвитку (затримка психо-мовленнєвого розвитку, розумова відсталість, аутизм і т.ін.)
 5. Уміння формулювати висновок, що відповідає запиту до психотерапевтичної роботи, забезпечувати дитину та батьків інформацією про результати діагностики, формулювати рекомендації.
 6. Уміння застосовувати піскову терапію як інструмент психокорекції в індивідуальному та сімейному консультуванні.

Права і обовязки тренерів

Тренери мають право:

 • На відбір учасників проекту.
 • На відрахування учасника внаслідок порушення Статуту УСП, Етичного кодексу УСП чи здійснення дій, що можуть завдати шкоди даному проекту – випадки розглядаються організаторами та супервізором проекту. В разі необхідності випадок виноситься на розгляд Етичної комісії УСП.

 Тренери зобов’язані :

 • Дотримуватись чинного законодавства України, вимог Статуту УСП та програми підготовки згідно цього проекту. Дотримуватись норм Етичного кодексу УСП.

Права і обов’язки учасників проекту

Учасники проекту мають право:

 • Одержувати повну інформацію про зміст, організацію навчального проекту.
 • У випадку недоотримання годин чи пропуску семінару добрати пропущені години у наступному проекті підвищення кваліфікації

Учасники проекту зобов’язані:

 • Дотримуватись чинного законодавства України, вимог Статуту УСП та даної програми.
 • Дотримуватись норм Етичного кодексу УСП.