Основи Sandplay-терапії

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ПРАКТИЧНОГО КУРСУ «ОСНОВИ  SANDPLAY-ТЕРАПІЇ В РОБОТІ ДИТЯЧОГО ПСИХОЛОГА ТА ПСИХОТЕРАПЕВТА»

(розробник програми курсу Ірина Срібна)

Перевагою піскової терапії є індивідуальний підхід до кожної дитини; безпечний простір, в якому відбувається терапевтичний діалог та стосунок; психокорекційний ефект; розв’язання особистісних проблем через роботу з образами особистого і колективного підсвідомого; самопізнання; розкриття ресурсів; проникнення в несвідомі глибини психіки; розвиток свого «Я», своєї усвідомленої частини.

Метою курсу є розширення спектру психологічного інструментарію в роботі з дітьми, ознайомлення з методом психотерапії, структурою і змістом Sandplay-терапії, а також можливостями її застосування як інструменту психодіагностики та психокорекції у практичній діяльності дитячого психотерапевта.

Завдання курсу:

  • ознайомити психологів та психотерапевтів з історією виникнення Sandplay-терапії, основними теоретичними положеннями;
  • ознайомити з вимогами до організації кабінету Sandplay-терапевта та необхідним інвентарем;
  • засвоїти практичні навички застосування піскової терапії в роботі з дітьми;
  • вчити читати піскові картини, розуміти їх символічний зміст;
  • сформувати розуміння важливості дотримання професійних етичних принципів і норм в роботі з використанням Sandplay-терапії.

Організаційна структура проекту

Проект є додатковою спеціалізацією в структурі освіти секції дитячо-юнацької психотерапії та Української школи дитячо-юнацької психотерапії. Години сертифікуються секцією дитячо-юнацької психотерапії УСП. Заключний сертифікат не дає статусу Sandplay- терапевта.

 Структура програми 

Практичний курс «Sandplay- терапія в роботі дитячого психотерапевта» складається з 6 семінарів по 20 акад. годин (всього 120 акад. год. аудиторної роботи). Навчання проводиться 4 рази на рік, в перервах між семінарами учасники займаються самостійно і відпрацьовують практичні навички з використання піскової терапії в роботі з дітьми.

          При проведенні семінарів використовуються традиційні (лекція, семінар) та інноваційні форми навчання (практичні заняття у формі групових дискусій, круглі столи, підготовка та обговорення групових проектів, побудова та інтерпретація групових та індивідуальних піскових картин). 

У результаті проходження даного курсу учасник повинен отримати наступні професійні компетенції:

  1. Уміння використовувати метод піскової терапії для діагностики.
  2. Уміння інтегрувати в загальний короткостроковий чи довгостроковий терапевтичний процес
  3. Уміння самостійно проводити психодіагностичне дослідження, обробку та аналіз отриманих даних, інтерпретувати результати дослідження.
  4. Можливість працювати з дітьми з порушенням розвитку (затримка психо-мовленнєвого розвитку, розумова відсталість, аутизм і т.ін.)
  5. Уміння формулювати висновок, що відповідає запиту до психотерапевтичної роботи, забезпечувати дитину та батьків інформацією про результати діагностики, формулювати рекомендації.

Уміння застосовувати піскову терапію як інструмент психокорекції в індивідуальному та сімейному консультуванні.

Приклади тем семінарів теорії та  особистого досвіду:

ТЕМА 1. Теоретичні та історичні основи піскової психотерапії:

– Історія розвитку та сучасні тенденції піскової терапії…

– Використання піскової терапії для дітей…

ТЕМА 5. Діагностика та спостереження динаміки процесу, аналіз динаміки процесу, прогнозування в роботі. Особистість терапевта та її вплив на процес піскової терапії. Професійна ідентифікація:

– Дитина, як дзеркало проблем сім’ї… 

– Зв’язок свідомого та підсвідомого

Тренери проекту

Тетяна Параскева – клінічний психолог, аналітично орієнтований психотерапевт, тренер-розробник тренінгових програм, сертифікований Sandplay-терапевт, дійсний член Української Спілки Психотерапевтів.

Тел.: 095 172 04 39

Ірина Срібна– лікар, дитячий психіатр, психотерапевт за напрямком індивідуальна психотерапія за А.Адлером, навчаючий тренер секції дитячо-юнацької психотерапії УСП, Sandplay -терапевт.

Telegram/WhatsApp: 0685827368